Apie mus

UAB „PA Group“ įkurta 2009 m. Nuo pirmos dienos įmonė sėkmingai vykdo projektavimo ir statybos genrangos veiklą ir turi sukaupusi šiose srityse didelę patirtį. Mūsų komandoje dirba aukštos kvalifikacijos atestuoti projektuotojai, statybos specialistai ir darbininkai.

UAB „PA Group“ atestuota statybos produkcijos sertifikavimo centre, kvalifikacijos atestatas Nr. 7026.

atestatas
KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR DSS POLITIKA

UAB „PA Group“, vykdančios projektavimo ir statybos darbus (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai, kultūros paveldo statiniai) darbuotojai, įsipareigojame reikliai vertinti įmonės teikiamų paslaugų bei savo atliekamo darbo kokybę bei saugoti mus supančią aplinką, sudaryti saugias darbo sąlygas ne tik darbuotojams, bet ir objektų užsakovams bei subrangovams.

Siekdami sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir patenkinti klientų poreikius, įmonėje įdiegėme integruotą kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 bei OHSAS 18001:2007 standartus.

Atliekamų darbų kokybė, švari  gamta  bei sveiki ir saugūs darbuotojai – mūsų įmonės veiklos prioritetai.

Sertifikatas ISO 9001 Sertifikatas ISO 14001 Sertifikatas OHSAS 18001

Mūsų tikslai: 

  • užtikrinti efektyvų įmonės veiklos organizavimą;
  • suprasti ir tenkinti kliento reikalavimus, sutartu laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti darbus;
  • kelti  darbuotojų kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius;
  • sudaryti  bei palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.

Mūsų įsipareigojimai:

  • Laikysimės kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir  sveikatos vadybos standartų reikalavimų.
  • Planuosime ir atliksime darbus bei sieksime geriausių ekonominių rezultatų ne tik  taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.
  • Nuolat kelsime mūsų įmonės darbuotojų kvalifikaciją, diegsime tobulesnes technologijas ir darbo organizavimo metodus.
  • Laikysimės įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengsime ir įgyvendinsime priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai      naudosime gamtos išteklius, identifikuosime pavojus, vertinsime riziką ir numatysime jos valdymo bei prevencines priemones.
  • Analizuosime kokybės, aplinkos apsaugos ir DSS vadybos sistemos procedūrų efektyvumą, rengsime programas aukštesniems tikslams siekti, skirsime išteklių jų įgyvendinimui.
  • Kiekvienas darbuotojas bus atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.